In 2010 zijn we als Scouts van Scouting Gelderland samen met Lava, Plattelandsjongeren en InSpe het Huis van de Jeugd gestart. In 2015 is de bijhorende stichting opgericht om de samenwerking verder vorm te geven. Vanaf 1 januari 2017 gaat Het Huis van de Jeugd verder om het jeugd- en jongerenwerk in Gelderland te ondersteunen. Voor specifiek Scouts zullen de samenwerkende regio's als Vereniging straks de belangen behartigen.

Scouting Gelderland gaat dus door!!

Zo zijn de Jotihunt en het Kampevent inmiddels geborgd. Er wordt nu gewerkt om de ondersteuning  van groepen met Scouting Academy en Spel voort te zetten. Ook daarin zijn Landelijk de laatste 4 jaar enorme stappen gezet die het supporten van de vrijwilligers organisatie verbetert heeft. Producten uit het programma Groepsontwikkeling en het programma Scouting 2025 vormen een zeer goede basis om op voort te ontwikkelen.

De subsidie valt misschien weg, maar Scouts zijn inventief en gedreven, geven niet op om Scouting als super vrije tijds besteding voor alle kinderen mogelijk, succesvol en leerzaam te maken.

Laat je in Gelderland uit dagen: ga met ander groepen in je regio aan de slag, versterk het Regio bestuur zodat de nieuwe ondersteuning van samenwerkende regio’s een mooie Scouting Toekomst kan garanderen. 

Neem contact op met je regiobestuur en werk samen aan een mooi Scouting Gelderland 2017.

Scouting Gelderland kent mooie streken; Laat je uitdagen